RIP 20/03/1990, aged 60 RIP 25/04/2001, aged 62   RIP 05/11/1994, aged 53   RIP 23/04/1995, aged 54
Lev Yashin Viktor Bannikov Vladimir Ponomaryov Albert Shesternyov Vasiliy Danilov Viktor Getmanov
RIP 22/05/1984, aged 44     RIP 08/11/2011, aged 76 RIP 10/12/1997, aged 51 RIP 22/04/1991, aged 54
Valery Vorohin Yozhef Sabo Andriy Biba Valentin Ivanov Anatoliy Banishevskiy Mikheil Meskhi
RIP 12/11/2014, aged 74   RIP 07/01/1998, aged 61  
Viktor Serebryanikov Eduard Malofeyev Slava Metreveli Vitaliy Khmelnytskyi